عایق رطوبتی آبی SP4 ویرا سپاهان

نوعی پوشــش آببند و محافظت کننده دو جزئی بر پایه سیمان و رزین اکریلیکی میباشــد. انعطاف پذیری بسیار زیاد، دوام و طول عمر بسیار طولانی و چسبندگی بســیار زیاد به مقاطع زیر کار نظیر بتن، لوله های فلزی و ســایر مصالح از خواص این ماده می‌باشد بر اساس استانداردهایEN 14891 ارزیابی می شود.