عایق رطوبتی SPIR4000 ویراسپاهان

عایق SPIR4000 عایق رطوبتی بر پایه آب است که مانع نفوذ آب و رطوبت می شود و به علت رنگ سفید آن و انعکاس نور خورشید مانع از گرم شدن سطح می شود. عایق SPIR4000 سطوح افقی و عمودی با ایجاد پوششی یکپارچه با چسبندگی بالا و پوشش یکنواخت و بدون درز قابل استفاده است.