چسب بتن استحکامی SP1 ویرا سپاهان

محتوی یک پلیمر امولسیونی است و با هدف افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد .ضمن افزایش قدرت چسبندگی،نفوذ پذیری ملات کاهش می‌دهد و موجب افزایش دوام و مقاومت کششی وخمشی واستحکام بتن و مورد استفاده می شود.