گروت درشت دانه ویرا سپاهان

گروت سیمانی E.M.GROUT-CC یک ملات آماده درشت دانه بر پایه سیمان با مقاومت زیاد و بدون انقباض مي باشد. اين ماده با توجه به ساختار ويژه و دانه بندی اجزا سازنده اش با حداکثر اندازه اسمی 12.5 میـلیمتر براي پرنـمودن فضـاي خالي زير بیس پليت ها، اجـراي فونداسيون هاي ماشين آلات سنگين و زيرسازی هاي فولادی و ثابت سازی ستون هاي پيش ساخته در ضخامت های بیشتر از ۱۰۰ میلیمتر بسیار مناسب ميباشد.