محافظ نما پایه آب

از اصلی ترین مسائل در ساختمان های بنا شده در مناطق مرطوب و باران خیز، نفوذ رطوبت و آب به سطح نمای ساختمان است.
به منظور جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت از طریق نمای ساختمان توسط شرکت بتن ویرا سپاهان محصول محافظ نما بر پایه آب تهییه و تولید شده است.
این محصول پوشش مناسبی برای حفاظت سطوح ساختمان در برابر بارش باران و رطوبت است. که هیچ گونه تغییر رنگی در نما ایجاد نخواهد کرد.
محافظ نما بر پایه حلال روی تمام سطوح بتنی، آجری، گچی، سیمانی و … قابل اجرا است.
این محصول به منظور محافظت از بنا های تاریخی و باستانی در برابر باران و رطوبت نیز قابل استفاده است.